Sertaslan; Camiye İhtiyac Olduğu Külliyen Yalan

CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, Gemlik Belediye Meclisindeki mescit konusu ile alakalı yazılı açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz Salı günü Gemlik belediye meclisinde görüşülen deniz kenarında yapılması planlanan mescid ile alakalı görüşlerimizi paylaşmak adına bu açıklamayı yapmış bulunmaktayız.Bu konuyu iki yönüyle değerlendirmenin doğru olacağını düşünmekteyiz.Birinci yönü konunun karara bağlanması aşamasında belediye başkanı Refik Yılmaz’ın takındığı tutum ve bu yüzden muhalefet partilerine söz dahi vermeyişi,ikinci yönü de “Deniz manzaralı cami” diye başlayan ve geri kalan her şeyi yok sayan kısır siyaset anlayışı.

Meclis toplantıları bir yönetmelikle düzenlenmiş ve meclisin çalışmalarını bu yönetmeliğe göre yapması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.Yetişkin insanlar,ne gerek var düzenlemeye yönetmeliğe demeyin.Bu yönetmeliği çıkaranlar belli ki günün birinde Refik Yılmaz zihniyetindekilerin başkan olacağını öngörmüşler.Bu yönetmelikte açıkça siyasi parti gruplarına öncelik tanınır ve ihtisas komisyonu üyeleriyle grup adına konuşacak üyeye 20 dakika,meclis üyelerine 10 dakika  konuşma hakkı verilmiş olmasına rağmen başkan Yılmaz CHP grubuna konuşma hakkı vermeden konuyu sayısal çoğunluğu eliyle geçirmiştir.Bu açıkça usule aykırıdır ve başkan Yılmaz’ın bu tavrı sadece bu yönüyle bile mahkemeye gitmemiz için yeterlidir.Ayrıca Cumhurbaşkanının Çanakkale belediye meclisinde yaşanan bir tartışmada CHP’li belediye başkanı için söyledikleri hala aklımızdayken Gemlik’te meclis üyelerini konuşturmayan AKP’li başkan için ne söyleyeceğini de merakla bekliyoruz.CHP’li başkana terbiyesiz deyip AKP’li Yılmaz’a aferin demeyecektir sanırım.

Mescid yapılmasına ilişkin görüşümüze gelince,yapılması düşünülen yerin aslında park alanı olduğu gerçeğini konuşmak gerekir.Aynı bölgede ihtiyaç olduğu için ilçemizin en büyük camiinin henüz açıldığını belirtmek gerekir.İhtiyaç olduğu ifadesinin külliyen yalan olduğu merkez camiinin yıkılmış olmasından kolayca anlaşılmaktadır.Mescid yapılması planlanan alan sosyal hayatın zorda olsa ayakta kalmaya çalıştığı ilçemizdeki ender yerlerden biridir,belki de tektir.Şimdi sırf gösteriş olsun diye,sırf ibadethane yapan dindar parti görüntüsü vermek adına bu alana mescid yapmak neresinden bakarsanız riyakarlık değil midir?Başkan Yılmaz bu mescid karsak  camiinin yükünü alacak diyor,madem böyle bir yük vardı merkez camiini neden yıktınız?Denizden görünen camii istiyorsanız sizin meydan projeniz kapsamında gerekli kamulaştırmalar tamamlandığında yeni yapılan Asım Kocabıyık camii zaten denizden görülecek fakında değil misiniz?Mescid yapmak istediğiniz alana Gemlikte yaşayan yurttaşlarımızın ihtiyacı olduğunu bilmez misiniz?150 metre mesafede 3000-4000 kişinin ibadet yaptığı bir camii varken şimdi yapmak istediğiniz mescidin bu bölge için gereksiz olduğunu anlayamaz mısınız?Elbette anlarsınız ama siz dindar çocuklarsınız ya dostlar alışverişte görsün değil mİ?

Unutmadan bu bölge sosyal hayatın canlandırılması için son derece önemlidir.Bu anlamda illaki karsak camiinin yükünü paylaşacak bir mescid yapmak istiyorsanız size bir önerimiz var.Bu mescidin inşaatını yapmayı taahhüt eden meclis üyesi  Mahmut Solak Subaşı eminiz ki Dörtyol mevkiine yakın hani şu yıllardır boş olan ama şimdi balık restoranı yapacağı yeri versin belediyeye,kendi arazisine mescidi yapsın.Hem karsak camiine neredeyse eşit mesafede hem biz de rıza gösteririz,hem denize sıfır,hem de ihtiyaca cevap verir böylece.

 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Görüşmeler ve yönetim

Madde 11 — Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.

Başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir, meclis başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar.

Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir.

Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir. Yapılacak konuşmalar en fazla on dakika ile sınırlıdır.

Daha sonra gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik yapılmasına, başkan veya üyeler tarafından yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave edilmesine meclisçe karar verilir. Ancak ilçe (Mülga ibare:RG-21/8/2014-29095) (…) belediye meclislerinden gelen kararlar ile belediyenin birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen  talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir.

Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir. İhtisas komisyonuna ve siyasi parti gruplarına söz almada öncelik tanınır. Siyasi parti gruplarına üye sayısı en çok olandan başlamak suretiyle; üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Bütçe görüşmesinde komisyon raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir.

Meclisteki konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir.

İhtisas komisyonları ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar 20 şer dakika, üyelerin konuşmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır. Bütçe ve program görüşmelerinde parti grupları için bu süreler iki kat olarak uygulanır. Meclis, bu sürelerin değiştirilmesine karar verebilir. Görüşmelerin yeterli olduğu meclisçe kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilmez.

Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Kapalı oturumda başkan ve üyeler dışında gerektiğinde meclis kararıyla görevli bulundurulabilir.

Mecliste düzenin sağlanması

Madde 12 — Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır.

Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir