MHP; GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI REFİK YILMAZ’A YARGI YOLU AÇILDI

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, Gemlik Belediyesi’nde 2012 yılında yapılan ve davalık olan arsa satışı ile alakalı açıklama yaptı. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Danıştay kararı sonrasında Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a yargı yolunun açıldığı kaydedildi.

İl Başkanlığında yapılan ve İl Başkanı Tevfik Topçu tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ”Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatının 6 yıllık hukuk mücadelesi geçtiğimiz hafta itibariyle bir kez daha başarıyla sonuçlanmış ve görevini kötüye kullanarak kamunun menfaatine zarar veren Gemlik Belediye Başkanı’nın yargılanmasının yolu açılmıştır.

Kamuoyu tarafından bilindiği üzere, mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait yaklaşık 60 dönümlük, Gemlik Serbest Bölgesinde depolama alanlarının ortasında yer alan, taşınmazların usule aykırı satışı 2012 yılında gerçekleştirilmişti.

Yaklaşık 25 Milyon TL’ye satılan arazinin, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/E bendine aykırı olarak Belediye Meclisine getirilmeden ve Belediye mülklerinin satışını düzenleyen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’n1’inci maddesine dikkate alınmadan; İmar Kanunun 17’nci maddesince 60.000 metrekare olan araziyi atık parsel şeklinde değerlendirip komşu parsellere hisselendirip Encümen kararı ile firmalara satılarak rekabet koşulları oluşturulmadı, sonuç olarak da kişilere menfaat sağlanarak kamu zararının tüm unsurları oluştu.

MHP Gemlik Meclis Grubu olarak, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın ve Belediye Encümeninin, İmar Kanunu 17’nci madde kapsamında değerlendirilerek bu arazilerin satışının yapılmasının uygun olmayacağını birçok defa ifade ettik. 17’nci Madde, inşaata elverişli olmayan alanları kapsar. Oysa 60 dönümlük arazide, 18’inci madde uygulanmış olsaydı bu alanda onlarca dönümlük antrepo liman ve fabrika yapılabilecek parseller oluşturularak, belediye mülklerinin daha yüksek değerleri bulması mümkün olacaktı.

Neticesinde depolama alanlarının tam ortasındaki bu arazi çok daha kıymetli hale gelecek ve Gemlik için çok daha büyük bir kazanım olacaktı, kamu menfaati de sağlanacaktı.

MECLİSTE UYARDIK SONRA DAVA AÇTIK

Haklı çağrılarımıza kulak vermeyen Belediye yönetimi, Partimiz grubunun 03.10.2012 günü önergesini de görmezden gelinmiştir. Sonucunda hem Gemlik halkı, hem de Gemlik’e katma değer sağlayan iki firma mağdur edildi.

“Biz yaptık oldu” mantığıyla, meclis kararına lüzum görmeyen mevcut belediye yönetiminin bu tutumu karşısında, Gemlik’imizin ve Gemlikli vatandaşlarımızın menfaatleri adına konuyu yargı makamlarına taşıdık.

Vatandaşımıza ne dediysek, Meclis toplantılarında ne söylediysek aynı gerekçeleri Mahkemeye sunduk. Neticesinde, haklılığımız tescillendi, Bursa 2.Bölge İdare Mahkemesi, 12.6.2014 tarihli kararıyla “SATIŞ İPTALİ” kararı verdi.

Gemlik Belediye Başkanı bu kararı uygulamadı ve karara karşı kanun yoluna başvurarak konuyu bir üst mahkemeye taşıdı.

Bu aşamada ifade etmek gerekir ki, Belediye Başkanı Bursa 2.Bölge İdare Mahkemesi kararını uygulayarak “Tapu İptal Davası” açması gerektir. Çünkü bu ilama ilişkin alınmış bir YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı yoktu. Bugün olduğu gibi o gün de Belediye Başkanı kararı uygulamadı.

Ardından, Danıştay 6.Dairesi 06.11.2015 tarihli kararı ile Bursa 2.Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını onadı. Ve artık satışların iptali kararı kesinlik kazanmış oldu.

Gel gelelim ki, Belediye Başkanı yargı kararını uygulamamaktaki ısrarını sürdürdü. Hem Anayasa hem de Türk Ceza Kanunu emredici hükümleri karşısında görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen hukukçu bir Belediye Başkanıyla elbette ki mücadelemizi sürdürecektik.

YARGI KARARLARINI UYGULAMAYINCA ŞİKÂYETÇİ OLDUK

Gördük ki, Sayın Başkan kararları uygulamamakta ayak diretiyor, yine hukuki yollara başvurmak bizlere farz oldu. Gemlik Belediye Başkanı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 2015 yılında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduk.

Hukukçu Belediye Başkanı, ihmali davranışlarının suç olduğunu bilmesine rağmen nereden cesaret bulup yargı kararlarının uygulamamaktaydı?

Yasal sürece uygun olarak, Başsavcılık makamınca,  Belediye Başkanının soruşturulması için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep edilmişse de; olumlu sonuç alınamamıştır. İki defa soruşturma izni istenmişse de; İçişleri Bakanlığı buna izin vermemişti.

Bunun üzerine, Bakanlığın kararına karşı kanuni haklar kullanılarak, kararların kaldırılması için Danıştay başvurduk. Danıştay 1. Dairesi İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermeme kararlarını doğru bulmayarak Gemlik Belediye Başkanının yargılanmasının yolunu açtı.

Hal böyle olunca, yargı kararlarına uymayarak görevi kötüye kullanıp kamu zararına sebebiyet veren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın soruşturma süreci başlatılmış olup, yargılanmasının önünde bir engel kalmamıştır.

HER DEFASINDA YÖNELTTİĞİMİZ ANCAK CEVAPSIZ BIRAKILAN SORULARI BURADAN YİNELİYORUZ;

Sayın Başkan,

1- Gemlik’in en değerli yerindeki araziyi neden İmar Kanunu 17’nci maddesine göre sattın?

2- Niçin İmar Kanunu 18’inci maddesini uygulayıp satmadın?

3- Eğer 18’inci madde uygulansa, rekabet şartları oluşur ve kamu daha fazla kar elde etmez miydi?

4- Hukukçu bir belediye başkanı alenen kanuna aykırı iş yapıp, Gemlik ve ülke ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan kurumları da mağdur ediyorsa, o belediye çalışanları ve yönetimi neler yapmaz?

5- Her ne kadar belediye başkanı meclisteki konuşmanda; ”Biz bu arsaları 2012 yılında sattık. Gelir ile hizmet ettik. Bugün daha fazla değer kazandı. Daha fazla bedelle satar, yine hizmet ederiz” dediyse de, bu doğru bir yaklaşım değildir. Bir koyundan iki tane post çıkartılamaz. Bir arsayı satmaktan aciz belediye yönetimi olabilir mi?

6- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ”Hiçbir zaman yargı kararlarını yok saymadık” sözüne rağmen, sen 4 yıldır yargı kararını neden uygulamadın, neden yok saydın?

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yargı kararına uyulmamasının ve İçişleri Bakanlığı kararlarının nasıl takipçisi olduysak, yargı yolunun açılmasının ve yargı sürecinin de hem idari, hem de adli olarak takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

ÖZCANBAZ; AKSİ KARAR YARGIYA OLAN GÜVENİ SARSAR

Soru Cevap Bölümünde ise; Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, ”İki Danıştay kararına rağmen, savcılarımızın farklı bir yaptırımda bulunacağını düşünmüyoruz. Aksi takdirde yargıya olan güven sarsılır” dedi.

Davanın açıldığı dönemdeki MHP İlçe Başkanı Osman Durdu; ”Yargı kararını uygulamama ile alakalı Belediye Başkanı, Borusan ve diğer firmaların açtığı davaya karşı dava açtı. Bunu da 2017 Ağustos Ay’ında yaptı. Onun öncesinde de açmadı. Dava açtım diye bunu sunmaya kalkacak, doğru değildir. Borusan ‘sen bize yol satmışsın, bu yer ne senin ne de benim, bana faiziyle paramı geri ver’ dedi. Belediye mecbur kaldı” şeklinde konuştu.

TOPÇU; BAŞKANIN GÖREVDEN ALINMASINI BEKLİYORUZ

İttifak sorusuna ise İl Başkanı Tevfik Topçu cevap verdi. Topçu; ”Nasıl genel başkanımız Türk Milletinin menfaatine işler yapıyor ise bizler de onu yapıyoruz. Tabii ki doğruları destekleyecek, haksızlığın da karşısında olacağız” cevabını verdi. Süreç sorusuna ise; ”Görevden alınmasını tabii ki bekliyoruz. İnsanlar hukuka inanmalı. Bu duygular örselenmemeli. İnsanlar hukuka saygı duymaktan imtina ederse, bu ülkeyi karanlık bekler. Bir an önce tapu iade süreci ve başkanın görevden alınmasını bekliyoruz” dedi.

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir