Çoban’ın Konkordato Kararı Yeniden Görüşülecek

Gemlikli İş Adamı Harun Çoban ile alakalı açılan davaların temelini oluşturan Konkordato kararı iptal edilmişti. Çoban’ın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası, konu istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi de, Konkordato iptal kararını bozarak, Ticaret Mahkemesine gerdi gönderdi. Karar 15 Haziran’da adliyelerin normal seyrine dönmesinin ardından yeniden değerlendirilecek.
48 ayrı firmanın Gemlik Adliyesine şikayeti sonrasında, Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru ile Çobanoğlu firmasına ait konkordato kararı iptal edilmişti. Firmalar, dolandırıldıklarını iddia etmişti. Süreç sonrasında, Niğde’de gözaltına alınan firma sahibi Harun Çoban tutuklanmıştı. Bir süre sonrasında yapılan operasyonda, firmada yetkili olan bazı isimler ve aileden de tutuklamalar olmuştu.
İSTİNAF MAHKEMESİ İPTAL ETTİ
Bölge İstinaf Mahkemesi, konkordato kararının iptal edilmesinin usulünü doğru bulmayarak, iptal kararını bozdu ve dosyayı tekrar ticaret mahkemesine gönderdi.
Davayı doğrudan etkilemesi ihtimali yüksek olan Konkordato’nun iptal edilmesinin yeniden görüşülmesi ile alakalı mahkeme kararı şu şekilde; ”Geçtiğimiz yıl Temmuz Ay’ından bu yana devam eden süreç, yeni bir boyut kazandı. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/07/2019 tarih, 2019/627 esas, 2019/846 sayılı kararının KALDIRILMASINA, HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine İADESİNE, Davacı vekilinin esasa ilişkin istinaf itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, Davacı tarafından yatırılan istinaf yoluna başvuru harcı ve karar ilam harcının, istek halinde yatırına iadesine, Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince verilecek esas karar ile birlikte dikkate alınmasına, HMK’nın 359/3. maddesine göre, kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu oy birliği ile kesin olarak karar verildi.”
KARAR NEYİ ETKİLER?
Konkordato kararının iptal olması durumunda, Çoban’ın davasının baştan sona değişmesinin önünü açabileceği, Çoban’ın da konkordato kapsamında ödeme planı çıkararak, konkordatonun gereklerini yerine getirme ihtimali olabileceği üzerinde duruluyor.

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir