Boğaziçi Üniversitesi; MKS’nin Deşarjı ile Körfez Suyu Daha Kirli Hale Gelecek

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, daha önce de tepkilere neden olan MKS Marmara firmasının Derin Deniz Deşarjı ile alakalı Boğaziçi Üniversitesinin raporunu paylaştı. Raporda dikkat çeken detaylar, MKS’nin Deşarj yönetmeliğine uymadığı ve yapacağı çalışmalarla körfezi daha çok kirleteceği dile getirildi.

Rapor şu şekilde paylaşıldı; MKS-Marmara Kimya Sanayi A.Ş ’nin Gemlik tesisi bünyesinde mevcut kimyasal madde üretim kapasitesini arttırmak amacı ile planlanan ve üretim kapasitesine denizden soğutma suyu çekme ve derin deniz deşarjı projesinin Nihai  Çevresel  Etki Değerlendirme Raporu hakkında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün görüşlerini içermektedir.

MKS- Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş bünyesinde kimyasal madde üretiminde kapasite artışı ile ilave formik hidrosülfit ,sodyummetabisülfit , sodyum sülfat , sülfürik asit üretimi planlanmaktadır. Kurulması planlanan ek tesiste soğutma suyu olarak Gemlik Körfezi ‘nden deniz suyu çekilecektir ve sitemden dönen su derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilecektir. Nihai ÇED Raporu MİM Çevre İş Sağlığı Mühendislik Hizmetleri firması tarafından 2019 yılında hazırlanmıştır.

  • Projede belirtildiği üzere planlanan soğutma suyu debisi 5500 m3/saattir.
  • Denizden soğuk su alma 26 m su derinliği civarında yerleştirilecektir.
  • Suyun sıcaklığı tesis bünyesindeki prosesler sonucu 10 C artacaktır.
  • Derin Deniz Deşarjı ise 11-13 m su derinliklerine yerleştirilecek difüzör ile yapılacaktır.
  • Projede deniz suyun sıcaklığının yaz aylarında 2C kış aylarında 1C etkileneceği yazmaktadır.

ÇED raporu ilgisiz bilgiler ile doludur. ÇED Raporu bilimsel gerçeklerden uzaktır. Deşarj bölgesinde su sıcaklığı artışı sudaki oksijeni azaltacaktır. Bununda ciddi bir çevresel etkisi vardır. Diğer bir hususta deniz faunasının sıcak su deşarjından etkileneceğidir.

Ayrıca tasarlanan deşarj projesi “derin” deşarj sistemi değildir. Deşarj sistemi 11-13 m de tasarlanmış olup Derin Deşarj için minimum derinlik 20 m dir.

Deşarj hattı 774 m olarak planlanmıştır. Bu kısa bir hattır. Liman mendireğinin gerisinde kaldığından seyrelme ve yayılım engellenecektir.

Denize yapılacak sıcak su deşarjı zaten düşük kalitede olan su kütlesini daha da bozacaktır.

Projenin yürürlükte olan derin deşarj yönetmeliklerine ve ilgili genelgelere uymadığı görülmektedir.

29 Ocak 2020 günü denizden yapılan saha çalışmasında MKS- Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş’ nin denize yüzeysel atık su deşarjı yaptığı görülmüştür. Böyle bir deşarjın serbestçe yapıyor olması durumun vahametini ortaya koymaktadır. Sanayi tesisleri çevreyi istedikleri gibi kirletme özgürlüğüne sahip değildir. Bu durum Gemlik Körfezini yıllar içinde yoğun kirli bir su kütlesi haline dönüştürmüştür. Sıcak su deşarjı ile zaten kirli olan körfez suyu çok daha kirli hale gelecektir.

Mevcut tasarımı ile denizden su alma ve derin deşarj sisteminin deniz ortamına olumsuz çevresel etkilerinin olacağı ve bu etkilerinin uzun dönemde daha ciddi boyut kazanacağı kanaatindeyiz.

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir