BELEDİYE’DEN CEVAP; SÖZ VERMEDİK, CEZA YAZDIK

BELEDİYE’DEN CEVAP

 

SÖZ VERMEDİK, CEZA YAZDIK.

 

28 Temmuz 2017 Tarihli Gemlik Manşet Gazetesindeki Kaçak Yapı mı?

Yazısı İle İlgili Açıklamalar:

İlçemiz Hisar Mahallesi 616 ada 87 parsel içerisinde Gemlik Gübre A.Ş tarafından yapılan kaçak yapılar dört ayrı kaçak inşaattan ibarettir.

1.Kaçak istinat duvarları:03.05.2017 tarihli ve 2017/1-45 sayılı yapı tespit ve tatil zaptı düzenlenerek 03.05.2017 tarihinde encümene havale edilmiş 05.05.2017 tarih ve 994 sayılı encümen kararı ile toplamda 50136,89 TL para cezası ve kaçak yapısına ruhsat alması için 30 gün süre verilmesine kararın ilgili birimlere mevzuat açısından işlem yapılması için gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

09.06.2017 tarih ve 1131 sayılı encümen kararı ile de verilen süre içerisinde ruhsat başvurusu yapılmamış ve mahallinde yapılan inceleme sonucunda kaçak yapı uygun hale getirilmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu kaçak istinat duvarlarının 3194 sayılı imar kanununun 32.maddesine istinaden Belediyemizce yıkılmasına yıkım masraflarının yapı sahibi Gemlik A.Ş den tahsiline oy birliği ile karar verilmiştir.

2.04.07.2017 encümene havale edilen aynı parsel üzerinde 100m boy,34m en ve 0.50 kalınlıkta beton atıldığı,5 adet kantar yapıldığı tespit edilmiş yapı tespit ve tatil zaptı encümene sunulmuştur.   05.07.2017 tarih 1192 sayılı encümen kararı ile tespit ve hesaplamalar sonucu 184.148.60 TL para cezası ve kaçak yapının ruhsat alması için 30 gün yapı sahibine süre verilmiş, uygulama yapılması içinde ilgili birimlere gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

3.04.07.2017 günü encümenimize sunulan 22563,32 m kapsayan ( Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 18.02.2016 tarihli görüş yazısına istinaden toplam uzunluk  x toplam yükseklik ) kapsayan kaçak beton istinat duvarı yapıldığı encümene sunulmuştur.

05.07.2017 tarih ve 1191 sayılı encümen kararı 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla yapı sahibine 42.maddesine istinaden 863.761.83,TL para cezası ve kaçak yapısına ruhsat alması için yapı sahibine 30 gün süre verilmesine, ilgili birimlere işin gereği ve takibi için kararın gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4.Bahse konu adreste belediyemizden 2016 yılında şantiye binası kurulacağı beyanı ile izin alınmış,yerinde yapılan tespitlerde giriş turnikelerinin bulunduğu yerde liman faaliyetlerine hizmet edecek idari bina yapıldığı tespitiyle 13.07.2017 tarih ve 2017/2-33 sayılı yapı tespit ve tatil zaptı tutanağı ile gönderilen kaçak yapı 14.07.2017 tarih ve 1257 sayılı encümen kararı ile 160m2 kaçak yapı için 8954,68TL para cezası ve kaçak imalatına ruhsat alması için yapı sahibine 30 gün süre verilmesine,işin gereği ve takibi için ilgili birimlere kararın tebliğinine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ruhsatlı bir inşaata ceza kesilemez, kaçak muamelesi yapılamaz. Resmi prosedürde uygulanan, komisyonlarında incelenen, mecliste onaylanan hiçbir konuda hiçbir şahıs hiçbir firmaya ne sözlü nede yazılı garanti veremez.

Kimseye sözlü olarak hiçbir taahhütte bulunulmamıştır. 

Şahsıma yapılan ağır bir itham olarak görüyor ve bu düşüncede olanları kınıyorum.

 

Vedat  BÜYÜKGÖLCİGEZLİ

İnş. Müh.

Belediye Bşk.Yardımcısı

 

***    ***    ***   ***    ***  ***    ***    ***   ***    ***  ***    ***    ***   ***    ***  ***    ***    ***   ***

 

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büğyükgölcigezli, geçtiğimiz hafta yayınladığımız yazı ile alakalı açıklama yaparak ‘’söz vermedim’’ dedi…

Üstüne haklı olarak kınadı da.

Sorgulamıyor ve doğru söylediğini düşünüyorum da, aklıma birkaç soru işareti takılıyor.

Verdiği izinde sökülüp takılır yazarken, aylarca neden denetlememiş. Kendisine ‘’Nisan’’ ay’ında bildirilmesine rağmen, neden Temmuz Ay’ına kadar beklemiş?

Neyse, yazı yayınlandığında zaten diğer kaçak binaların da yıkım kararı çıkmış olacak nasılsa. Konuyla alakalı farklı detaylara, önümüzdeki haftalarda yine değineceğim… Çok eğleneceğiz…

 

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir