KHK’da Gemlik’e özel İmar yasası

Gemlik’in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK’nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik’in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle orman vasfını yitirmiş ve kullanılmayan makilik alanlar imara açılabilecek.

Madde şu şekilde; MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.’’

YILMAZ VE IŞIK’TAN TEŞEKKÜR

Geçici Maddenin eklenmesinin ardından Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Zafer Işık Teşekkür mesajları yayınladılar.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz; ‘’İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın…

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile Gemlik’in önü açıldı.Gemlik’in deniz manzaralı en güzel yerleri Gemlik’in güzel insanlarına güvenli konut olacak.  Deprem risk olmaktan çıkacak. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sn. Başbakanımıza, başbakan yardımcımız Sn. Hakan çavuşoğlu’na, orman bakanımız Sn. Veysel Eroğlu’na, Sn. Bakanlarımıza, bursa milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gemlik adına çok teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Zafer Işık ise; ‘’ 696 Sayılı KHK’nin 25. Maddesi Gemlik’e Hayırlı Olsun. Hazırlanması ve kabulünde emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Hükümetimize ve Bursa Millet Vekillerimize ve Özellikle gayret gösteren Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’na, Bölge Vekilimiz İsmail Aydın’a ve Gemlik Belediye Başkanımız Refik Yilmaz’a, Ak Parti Gemlik İlçe Yönetim Kuruluma, Belediye Meclis Üyelerime teşekkür ederim’’ dedi.

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir