6306’nın neyi eksik

Zemin değerleri, binanın sağlamlığı, beton değeri, direnci bunlar tamamen teknik insanların değerlendireceği konular.

Siyasi sorumluk, söylem hataları, coşkuya kapılma, kendini ifade edememe veya yanlış ifade edebilme gibi hadiseler de, siyasetçilerin değerlendirmesi gereken konular. Bugüne kadar da, periyodik olarak değerlendirdiler zaten.

Gemlik’i bu tartışmanın içine sokan 696 Sayılı KHK’nın Geçici 25’inci Maddesi de, takdir edersiniz ki öncelikle hukuki bir konu. Kanun üzerinden yapılan değerlendirmeleri bile hukukçular yapmadı örneğin, bina stokunu, yerinde dönüşümü, ‘’nakledilmesi’’ kelimesini konuştuk. Asıl soru, KHK hukuken neyi kapsıyor?

KHK’nın dayandırıldığı 7269 sayılı kanun, doğal afetler ile alakalıdır. Kendi maddeleri çerçevesinde değerlendirme yapılır. KHK ile alakalı bilinmesi gereken öncelik, KHK ile Kanun çelişirse, Kanun geçerlidir.

KHK’nın 7269 Sayılı Kanun üzerinden çıkması, afet durumundaki ilçeler için avantaj olsa da, Gemlik gibi bina envanterinde sorun yaşanan ilçelerdeki sorunu doğrudan kapsamayabilir.

Mevcut yasaya herhangi bir KHK veya madde değişikliği ile dönüşümün şekli ile alakalı madde eklenmesi mantıklı olmayacaktır.

Yani; 696 Sayılı KHK’daki ‘’Nakledilmesi’’ kelimesini ‘’Yerinde Dönüşüm’’ yapsak da, hiç ama hiçbir şey değişmez

Bununla beraber, 6306 Sayılı ‘’Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’’ doğrudan Gemlik’in konusunu kapsayabilirdi. ‘’Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.’’ Şeklinde başlayan kanun, Gemlik’in sorununun reçetesi olabilirdi.

Asıl sorulması gereken, hali hazırda dönüşüm ile alakalı 6306 sayılı kanun mevcutken, KHK’ın neden 7269 Sayılı Kanun üzerinde çıkarıldığıdır. Buyurun siz çiçeği burnunda tartışma konusu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir