İş Kur; Gemlik İstihdamda Ortalamanın Çok Üzerinde

Gemlik İşkur, 2020 yılında yapılacak çalışmaları ve 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Gemlik İşkur Müdürü Ünver Ünver tarafından yapılan açıklamada, 2019 hedeflerinin büyük bölümünün tamamlandığının altı çizildi. İstihdam konusunda ortalamanın çok üzerinde olduğunu dile getiren Müdür Ünver, Yerli Otomobil fabrikasına da her türlü desteği verebilecek envantere sahip olduklarını dile getirdi.

Gemlik İşkur Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması gibi temel görevleri bulunan Türkiye İş Kurumu, 2019 yılında  “Hedeflere Yönetim”  anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütmüştür.

Gemlik Çalışma ve İş Kurumu Hizmet Merkezimiz Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçelerimizde yer alan vatandaşlarımıza ve işverenlerimize hizmet vermektedir.

Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçelerimizin 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusu olan 161.304 kişi üzerinden değerlendirildiğinde Gemlik Hizmet Merkezimiz bölgesinde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok altında seyretmektedir.

Gemlik Orhangazi ve İznik İlçelerinin “ istihdam kapısı” olan Gemlik Çalışma ve İş kurumu Hizmet Merkezimize 2019 yılında 20.496 kişi başvurmuştur. 2019 yılında Gemlik, Orhangazi ve İznik Bölgemizde etkinliğini daha da arttıran Hizmet Merkezimize kayıtlı iş gücü sayısı 20.318 olarak gerçekleşmiştir.

Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan,  Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişiler kayıtlı işsiz olarak anılmaktadır.

Hizmet Merkezimizce 2019 yılında işverenlerimizden 8.948 kişilik işgücü istemi alınmıştır. 2019 yılında 7.002 kişinin bu açık işlere yerleştirilmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşen kişilerin 2.826’sını kadınlar oluşturmaktadır. İşe yerleşenler içerisinde 1.723 kişi    15-24 genç yaş gurubundadır bunun yanında 251 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiştir.

2019 yılında İş hayatına ilk kez atılacak kişilerin mesleki deneyim edinmeleri teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlenmiştir. Hizmet Merkezimizce 252 işbaşı eğitim programı düzenlenerek 1.422 katılımcının bu programlardan yararlanması sağlanmıştır.

2018 yılında yerel düzeyde yapılan işgücü piyasası  talep  araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu talepler doğrultusunda nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesi amacıyla 14 Meslek Eğitim Kursu açılmış ve bu kurslardan 320 kursiyer faydalanmıştır.

Ayrıca işletme kurmayı planlayanlara işlerini kurmalarını ve eğitimler sonrasında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik desteklerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 7 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlemiştir. Bu program sayesinde 153 kişiye kendi işlerini kurmaları halinde destek alma imkanı sağlanmıştır.

2019 yılında Gemlik Hizmet Merkezimizce saha çalışmalarımız artarak devam etmiş ve Kurum hizmetleri hakkında bilgi vermek ve işverenlerin işgücü taleplerini almak için İş ve Meslek Danışmanlarınca 1.966 işyerine 3.401 iş yeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. İş ve Meslek danışmanlığının bir ayağını oluşturan meslek danışmanlığı kapsamında ise 46 okul ziyaret edilmiştir.

Hizmet Merkezimize iş aramak, meslek edinmek ya da bilgi edinmek amacıyla gelen 14.273 farklı danışanlar 31.727 bireysel görüşme yapılarak ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olunmuştur.

İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsiz sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmak amacıyla 6.104 katılımcının katıldığı 212 gruba “İş Arama Becerileri Eğitimi” ve  “Kurum Hizmetlerinin tanıtımı ”konularında seminerler verilmiştir.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde oluşturulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin (TOGG) yeni kurulacak fabrikasının ilçemiz sınırları içinde kurulması Gemlik’ te büyük heyecan yaratmıştır. Yeni kurulacak fabrikamıza nitelikli eleman temininde ve personel yetiştirilmesi noktasında her türlü desteği vereceğiz.

2020 yılında ki hedeflerimiz;

Özel sektörde 2.500’ ü Genç iş arayan (15-24) olmak üzere, 3.000’ ü kadın, 250’si engelli, 57’si Sosyal Yardım Faydalanıcısı, 500’ü İşsizlik Ödeneği alan, 1.500’ ü ise Yüksek Öğretim Mezunlarından toplamda ise 7.738 kişiyi işe yerleştirmektedir.

İşverenleri bilgilendirmek amacıylatoplam 2.00 işyeri ziyareti planlanmaktadır. Yeni yılda 1.500 kişilik İşbaşı Eğitim Programı düzenlenecektir. Hedeflerimize ulaşmak için 2020 yılında tüm personelimizle beraber iş piyasasında, sahada aktif bir şekilde yer alacağız.

 

Kamuoyuna Saygıyla  Sunarız.

 

 

 

 

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir